среда, 25 мая 2016 г.

Budowa sztachety Winylowe na plot i bramkę ze sztachet nie wymaga zezwolenia na budowę oraz sygnalizowania tego faktu do urzędu nie licząc wyjątkowych przypadków.

Budowa balustrady z PCV na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie potrzebuje pozwolenia na to ani sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy wyjątkowe przypadki.

Balaski PVC na plot i bramkę sztachetowa nie przewyższające wielkości 2,2 m stawiane pomiędzy dwoma sąsiednimi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to tez ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń obok prywatnych oraz wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania plotki z plastyku na ogrodzenie i furtkę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia powinno zawierać rodzaj ogrodzenia, metodę zrealizowania jego instalacji i planowany dzień startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia powinno się dołączyć deklaracje o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w zamysłach budowlanych oraz o ile jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasem do konstrukcji ploty z plastyku na ogrodzenie i bramkę ze sztachet zadane są wspierające uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Konstrukcje płotu można rozpocząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie uprzednio protestu. Sprzeciw może być w sytuacji, kiedy projektowane plotki z plastiku na plot i bramę ze sztachetek jest nieprawidłowe z uzgodnieniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej ulicy. W przypadku jak projektowane ploty z plastyku na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowaprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia jest ważne przez okres dwóch lat. Wstrzymanie zainicjowania robót przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w przypadku ochoty pobudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий